Waarom is voorlezen belangrijk voor je kind? Voorlezen kan een vast onderdeel zijn van de dag, of een vast ritueel voor het slapen gaan. Een vaste structuur vindt je kind fijn, zo ook om meerdere keren het zelfde boekje voor te lezen. Je kind leert een verhaal beter te begrijpen. Voorlezen heeft dus een geweldige positieve invloed op de ontwikkeling van je kind. Lees hier waarom en waar je op moet letten tijdens het voorlezen.

Waarom is voorlezen belangrijk voor je kind?

 1. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van je kind. Ze leren nieuwe woorden en hoe een goede zin opgebouwd is.
 2. Door met je kind over het boek te praten, wordt je kind gestimuleerd actief met taal om te gaan.
 3. Je kind leert goed luisteren wanneer ze worden voorgelezen en zich te leren concentreren.
 4. Voorlezen stimuleert de fantasie.
 5. Je kind leert veel van de wereld om zich heen, waardoor die ook meer grip krijgt op de wereld om zich heen.
 6. Voorlezen over een onderwerp waar je kind op dat moment erg mee bezig is, kan steun bieden en het is een goede manier om in gesprek te komen met je kind over een bepaald onderwerp.
 7. Je kind ervaart tijdens het voorlezen een gevoel van veiligheid, beleeft plezier en de exclusieve aandacht die je kind krijgt op dat moment dragen allemaal bij aan de ontwikkeling.
 8. Samen lezen brengt rust en regelmaat
 9. Je kind komt tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.
 10. Voorlezen heeft een geweldige positieve invloed op de ontwikkeling van je kind.

Waarop letten tijdens het voorlezen?

Voorlezen kan op ieder moment van de dag. Dit hoeft niet alleen maar te gebeuren voor het slapen gaan van je kind.

 1. Neem de rust om voor te lezen, het liefst ook in een rustige omgeving. Maar het kan ook een leuke afleiding zijn als je bij de dokter of tandarts in de wachtkamer zit.
 2. Hoe lang er voor gelezen wordt hangt van je kind af. Je merkt van zelf wanneer de aandacht verslapt. Als je kind nog jong is kun je er het best voor kiezen om een kort verhaaltje voor te lezen, zodat het boek in een keer uitgelezen kan worden. Willen ze nog een verhaaltje horen, bekijk dan of het nog kan en je kind niet te moe is.
 3. Besteedt aandacht aan de plaatjes in het boek.
 4. Herhaling vind je kind erg leuk. Je kunt dus prima steeds meerdere keren hetzelfde boek lezen. Je kind leert hierdoor het verhaal beter te begrijpen, ze leren voorspellen wat er gaat gebeuren en ze leren om plaatjes, getallen, kleuren te herkennen en te benoemen. Het kan zelfs zo zijn dat je kind het boek uiteindelijk uit zijn hoofd kent.
 5. Je kind kan tijdens het voorlezen met vragen en opmerkingen komen, ga hier op in en praat erover met je kind. Pak het verhaal daarna weer op zodat je verder kunt lezen. Als het boekje uit is kun je er nog even aandacht aan besteden en over praten met je kind.
 6. Stel je kind komt niet met vragen en opmerkingen tijdens het voorlezen, dan kan het goed zijn om vragen te stellen.
 7. Laat je kind woorden aanvullen, kleuren aanwijzen.
 8. Voordat je start met het voorlezen kun je met je kind al praten over het boek. Je kunt de kaft van het boek bekijken en met je kind alvast bedenken waar het boek over zal gaan.
 9. Voorlezen met stemmetjes kan heel leuk zijn, maar dit hoeft niet. Met het variëren van de intonatie kan al heel veel bereikt worden.
 10. Houdt tijdens het lezen goed contact met je kind en kijk steeds hoe je kind reageert op het verhaal.

De keuze van een boek

 1. Het is belangrijk een boek te kiezen dat bij je kind past. Let hierbij op het thema, lengte van het verhaal en de hoeveelheid plaatjes.
 2. Kies een boek dat je zelf als ouder graag voorleest. Stel je vind het boek niets, dan lees je het niet enthousiast voor aan je kind en dat pakt niet leuk uit.
 3. Het kan heel nuttig zijn om je kind zelf een boek uit te laten kiezen. Je kunt, op hun eigen kamer, zorgen voor een klein boekenkastje op kind hoogt.
 4. Ga samen naar de bibliotheek om een boek uit te kiezen.

Voorlezen is dus plezier voor twee! Het is een gezellig samen zijn en je hebt even exclusieve aandacht voor elkaar. Iets waar je kind van geniet! Voorlezen, goed voor de ontwikkeling van je kind.