Vrije Scholen zijn in toenemende mate populair. Als je de voorkeur hebt voor een Vrije School dan krijg je te maken met een – vaak hoge – ouderbijdrage. Interesse in het Vrije School onderwijs maar twijfel je over de kosten? Wat de reden is voor een hogere ouderbijdrage op een Vrije School en om welke bedragen het gaat lees je in dit artikel.

Waarom is de ouderbijdrage op een Vrije School hoger dan op het regulier onderwijs?

Alle scholen in Nederland krijgen subsidie van de overheid. Het Ministerie van Onderwijs geeft elke school geld om personeel, management en materialen te kunnen bekostigen. Het lesprogramma van de Vrije Scholen vraagt (ten opzichte van reguliere scholen) om meer financiële middelen dan dat het Ministerie ter beschikking stelt. Omdat de Vrije Scholen een breder lesaanbod hebben dan de reguliere scholen, hebben zij het geld vooral nodig voor de inzet van personeel. Vrije Scholen hebben namelijk meer mensen in dienst dan reguliere scholen denk bijvoorbeeld aan euritmie, muziek, handwerken, handarbeid, etc.

Aan ouders wordt gevraagd om de meerkosten van het onderwijs op de Vrije School te dekken. De school vraagt daarom aan alle ouders om een ouderbijdrage te betalen. De ouderbijdrage is vrijwillig maar is van essentieel belang voor de school. Zonder ouderbijdrage kan een Vrije School niet voortbestaan.

“Op onze Vrije School is het zo dat als je het financieel moeilijk hebt het ook mogelijk is om in natura een steentje bij te dragen aan de school door te helpen met meubels maken en repareren, schilderwerk van het schoolgebouw, website onderhoud, enzovoort.

De ouderbijdrage is een vrijwillige schenking

Niet op alle Vrije Scholen wordt op dezelfde manier omgegaan met de ouderbijdrage. Op veel scholen is het de schoolleiding die de ouderbijdrage vaststelt en bepaalt waaraan deze moet worden besteed. Op sommige Vrije Scholen ligt die taak bij de MR of OR.

Een Vrije School benadert de ouderbijdrage als een ‘vrijwillige ouderschenking’. Er is dus sprake van een vrijwillige bijdrage. Ondanks dat het om een vrijwillige bijdrage gaat kan de ouderbijdrage niet de reden zijn dat je kinderen niet naar de Vrije School kunnen gaan. Daarom betaal je de bijdrage al naar gelang de hoogte van je inkomen. Hoe minder je verdient, hoe minder je betaalt.

Voor de een is het volledige bedrag makkelijker op te brengen dan voor de ander. En wanneer je persoonlijke situatie wijzigt gedurende de periode dat je kinderen al op de Vrije School zitten, dan zal de ouderlijke bijdrage ook moeten worden aangepast.

Mama zegt.. De ouderbijdrage op de Vrije School is vaak een forse hap uit je budget. Soms zijn de bedragen zó hoog of gaat het om meerdere kinderen tegelijk, dat je de bijdrage gezien je persoonlijke inkomenssituatie niet kunt voldoen. Belangrijk voor jou als ouder is dan ook dat je je vooraf goed informeert op de Vrije School van jouw keuze. Wat houdt de ouderbijdrage in en waaraan wordt deze besteed? Je wilt immers niet voor verrassingen komen te staan. Ga hierover tijdig met de directeur of met de MR/OR (afhankelijk van de school) in gesprek. Niet iedere ouder heeft evenveel geld en dat beseffen de schoolleiding en alle ouders ook.

Om welke bedragen voor de ouderbijdrage gaat het?

De ouderbijdrage is per Vrije School verschillend. Een veel voorkomend bedrag is €350,- per kind per schooljaar. Dat is omgerekend €30,- per maand oftewel €6,70 per week. Maar er zijn ook scholen waar de ouder €150,- per kind per schooljaar betalen. Bovendien is er vaak een regeling dat een ouder voor het 2e en volgende kind minder betaalt.

“Op de Vrije School van onze kinderen werken ze met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Voor onze 2 kinderen komen we uit op €700,- euro op jaarbasis. Met zulke mooie materialen en zo’n uitgebreid lesprogramma heb ik het er graag voor over. Ik zie het als een investering in de toekomst van mijn kinderen.”

In een aantal gevallen kan een deel van deze bijdrage als aftrekpost worden opgevoerd bij de Belastingdienst. Dit is mogelijk in het geval de school (stichting) een Anbi status (goede doelen status) heeft. Mogelijk krijg je dan geld terug afhankelijk van je inkomen. Er zijn situaties bekend waar de ouderbijdrage dan zelfs uitkomt op een bedrag dat minder is dan de kosten van de peuterspeelzaal.