DISCLAIMER

We hebben bij het ontwerpen en samenstellen van onze website “Mama zegt..” de grootst mogelijke aandacht en zorg besteed. Hoewel de informatie op de website en in het blog zo actueel mogelijk wordt weergegeven, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. We besteden de grootst mogelijke zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk samenstellen en behouden van de content van onze website. We nemen echter geen verantwoordelijkheid voor foutief gebruik van de door ons geboden informatie, verkeerde interpretatie van de teksten of de juistheid ervan. Wij sluiten alle aansprakelijkheid voor iedere directe of indirecte schade af, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van, of in enig opzicht verband houdt met de informatie op deze website en in het blog.

De reacties die geplaatst worden op het blog vallen buiten onze controle. Wij kunnen derhalve nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de geplaatste reacties of berichten. Aan deze berichten en reacties kunnen geen rechten worden ontleend.

Natuurlijk stellen wij het erg op prijs als u onjuistheden of onvolledigheden aan ons meldt, dan kan via info@mamazegt.nl.

Op de website van Mama zegt.. is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van Mama zegt en wij kunnen dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Reacties met betrekking tot de inhoud van deze website kunt u mailen naar info@mamazegt.nl.

 

Close